खुदुनाबारी गा.बि.स. स्थित क्रियाशील राजनैतीक दलका प्रमुखहरुको नाम र मोबाईल न.

 

क्र स

पार्टीको नाम

पार्टी प्रमूखकोनाम

ठेगाना

मोबाइल नं.

ने.क.पा.एमाले

नयन अधिकारी

खुदुनाबारी

९८४२६५५४९१

नेपाली कांग्रेस

नरेन्द्र कुमारश्रेष्ठ

खुदुनाबारी

९८४२६५५३२०

ने.क.पा.एमाओबादी

तुलसी खतिवडा

खुदुनाबारी

९८५२६७३०१५

रा.प्र.पा.नेपाल

ईन्द्र ब. बुढाथोकी

खुदुनाबारी

९८४२७३१६२९

रा.प्र.पा.

मेदनी चापागाई

खुदुनाबारी

९८४२७१५९७७

ने.क.पा.माओबादी

नरेश खनाल

खुदुनाबारी

९८४४६६२५२२

रा.ज.पा.

झलक राई

खुदुनाबारी

९८०६०९१७०७

संघिय लिम्बुवान राज्यपरिषद

बिधुर फयाक लिम्बु

खुदुनाबारी

९८०६०६५२७०

मंञ्च सम्बद्ध सघियलिम्बुवान राज्य परीषद

धन ब. लिम्बु

खुदुनाबारी

९८१७९०४६५८

१०

ने.क.पा.एकृकीत

राजेन्द्र चापागाई

खुदुनाबारी

९८४४६८६८५२

११

लिग नेपाल शान्ति एकतापार्टी

हरि नाथ गौतम

खुदुनाबारी

९८४२७१८८४५