तपाइको सुझाब र सल्लाह हाम्रा लागि महत्वपुर्ण हुन्छ ! कृपया सुझाब तथा प्रतिक्रिया दिनुहोला ! हाम्रा सरोकारवालाहरुबाट प्राप्त प्रतिक्रियाहरु लाइ यहाँ उल्लेख गरिएको छ:

१) प्रचार प्रसार सम्बन्धमा
क) बैठक भेलामा प्रचार प्रसार गर्ने गराउने
ख) सेवा ग्राही मार्फत कार्यालयको तर्फबाट दैनीकी प्रचार प्रसार गर्ने
ग) पत्रपत्रिका मार्फत समाचार बनाउने र सहजीकरण गर्ने
२) दिसा मूक्त क्षेत्रका लागी अभियान कार्यक्रम सम्बन्धमा
क) सचेतना कार्यक्रम सचालन गर्ने
ख) वडा समिति तयार गर्ने
३) क्षमता बिकास कार्यक्रम सम्बनधमा
क) टवाइलेट निमार्ण सम्बन्धी सहजीकरण गर्ने साथै समुह मार्फत सहयोग गर्ने
४) संचार सम्बन्धमा
क) सस्थाको कार्यालय अगाडी सबैले टवाइलेट वनाउन लेखिएको होडिङ्कबोड राख्ने
५) दवावमुलक एवम प्रोसहान क्रियाकलाप सम्बन्धमा
क) सस्थाले महिला समुह मार्फत दिने सेवा सुबिधामा पाउने सेवा सुबिधामा रोक लगाउने
ख) युवा समुह मार्फत सहजीकरण तथा दबाब कार्यक्रम गर्ने
 
Date of Posting: 02 May 2014
Posted By: स्थानीय सस्था,क्लब,सचार कर्मी,आयोजक,सरकारी निकायहर
१) प्रचार प्रसार सम्बन्धमा
क) सदस्य भेलामा प्रचार प्रसार गर्ने गराउने
ख) सदस्य सेवा ग्राही मार्फत कार्यालयको तर्फबाट दैनीकी प्रचार प्रसार गर्ने
२) दिसा मूक्त क्षेत्रका लागी अभियान कार्यक्रम सम्बन्धमा
क) सचेतना कार्यक्रम सचालन गर्ने
३) क्षमता बिकास कार्यक्रम सम्बनधमा
क) टवाइलेट निमार्ण सम्बन्धी बिना धितो ऋण दिने
४) संचार सम्बन्धमा
क) सस्थाको कार्यालय अगाडी सबैले टवाइलेट वनाउन लेखिएको होडिङ्कबोड राख्ने
५) दवावमुलक एवम प्रोसहान क्रियाकलाप सम्बन्धमा
क) सस्थाले दिने सेवा सुबिधामा पाउने सेवा सुबिधामा रोक लगाउने
 
Date of Posting: 02 May 2014
Posted By: स्थानीय सहकारीहरुको प्रतिबद्धता
१) प्रचार प्रसार सम्बन्धमा
क) खुदुनाबारीमा एक घर एक परिवारमा एउटा अनिबार्य टवाईलेट बनाउने भनेर सन्देश प्रवाह गर्ने
ख) दिसामूक्त क्षेत्रका लागी बिभिन्न उदारणीय कार्यक्रमहरु प्रोत्साहान गर्ने
२) क्षमता बिकास गर्ने
क) चेतना मुलक कार्यक्रम गर्ने सबै टोल टोल यूवालाई परिचालन गर्ने
३) संचार सम्बन्धी
क) पत्रकार,रेडियो,होडीङ्कबोडको ब्यवस्था गर्ने
४) दवाब मुलक
क) सकारात्मक दवाब तथा प्रोत्साहन सहित कार्यक्रममा सहभागी गराउे तर सेवा सुबिधाबाट बाहिर नराखी कार्यक्रमलाई सहज बनाउने
५) तथ्याङ्क
क) गाउँ बिकास समिति मार्फत तथ्याङ्कको अभिलेखको प्रत्येक पार्टीलाई उपलब्ध गराउने
६) श्रोत ब्यावस्थापन
क) अत्ति बिपन्न पिछडीएको ब्यक्ति परिवारका लागी गा.बि.स.,बन समिति,गैर सरकारी संस्था,स्थानीय सहकारी,स्थानीय सभाषद मार्फत सहयोग जुटाउने
 
Date of Posting: 02 May 2014
Posted By: राजनितिक दलहरुको प्रतिबद्धता
१) प्रचार प्रसार तथा अभियान
क) ब्यानर तथा पे कार्डको प्रयोग द्धारा प्रचार प्रसार गर्ने
ख) अभिभावक तथा आमा भेलामा खुल्ला दिसा मुक्त खुदुनाबारी घोषणाको महत्व माथि प्रकास पार्ने
ग) प्रार्थना लाईनमा खुल्ला दिसा मूक्त खुदुनाबारी बारे बिद्यार्थीलाई चेतना अभिबृद्धि गराउने र सूचना गराउने
२) तथ्याङ्क अद्यावधिक तथा अभिलेख
क) बिद्यार्थीको भर्ना रेर्कडमा चर्पीको अभिलेख राख्ने र चर्पीको प्रकार समेत उल्लेख गर्ने अनिबार्य परिचय पत्र माग्ने
 
Date of Posting: 02 May 2014
Posted By: सामुदायिक तथा नीजी बिद्यालयहरुको प्रतिबद्धता
१) प्रचार प्रसार सम्बन्धमा
क) टोल टोलमा भेला गराई प्रचार प्रसार गर्ने गराउने
ख) सेवा ग्राही मार्फत कार्यालयको तर्फबाट दैनीकी प्रचार प्रसार गर्ने
२) दिसा मूक्त क्षेत्रका लागी अभियान कार्यक्रम सम्बन्धमा
क) सचेतना कार्यक्रम सचालन गर्ने
ख) स्थानीय श्रोत साधन पहिचान गराउने
३) क्षमता बिकास कार्यक्रम सम्बनधमा
क) टवाइलेट निमार्ण सम्बन्धी ज्ञान दिने
ख) आखा,नाक,मुख को सिद्धान्तमा आधारीत टवाइलेट बनाउन प्रशिक्षण दिने
४) संचार सम्बन्धमा
क) समुहको कार्यालय अगाडी सबैले टवाइलेट वनाउन लेखिएको होडि¨बोड राख्ने
५) दवावमुलक एवम प्रोसहान क्रियाकलाप सम्बन्धमा
क) समुहले दिने सेवा सुबिधामा पाउने सेवा सुबिधामा रोक लगाउने
ख) बार्षिक भेलामा सम्मान स्वरुप नाम बाचन गरी उदाणरणीय ब्यक्तिमा वाहाहरु
लाई अगुवा उपभोक्ता वनाउने
६) तथ्या¨ सम्बन्धमा
क) समितिको तर्फबाट अनुगमन गर्ने
७) श्रोत ब्यावस्थापन सम्बन्धमा
क) अति बिपन्न बर्गका साथै असक्त,बयो बृद्ध पैचान गरी स्थानीय सरोकारवाला सघ सस्था सग समन्वय गरी श्रोतको ब्यवस्थापन गर्ने
 
Date of Posting: 02 May 2014
Posted By: सामुदायीक बन समुहहरुको प्रतिबद्धता

<< Start Previous 1 Next Last >>

Page 1 of 1